Battlestar Galactica

Lidstvo se vyvinulo na mytické planetě Kobol. Zde vzniklo 13 kmenů, které společně věřily v řecké božstvo a s těmito bohy žily v utopii. Ovšem přibližně před 2000 lety děje seriálu došlo k události, která nakonec všech 13 kmenů vyhnala. Dvanáct kmenů se vydalo na jednu stranu Galaxie, kde postupně kolonizovaly stejný počet planet.

Z počátku se mezi nimi odehrávaly různé války, ale nakonec založily federaci Dvanácti kolonií Kobolu. Právě součástí jejich vesmírných ozbrojených složek je loď nazývaná Battlestar Galactica. (Battlestar je pojmenování druhu lodi, takže samotný název je spíš Galactica.) K usnadnění vlastních životů vyvinuli lidé 12 kolonií roboty zvané Cyloni [:sajloni:]. Ti se ale časem vzbouří a po dlouhé válce uzavřou s lidmi příměří s určenými hranicemi.

Třináctý kmen se vydal na opačnou stranu Galaxie a dle věštkyně z dob osídlení Kobolu se vydal na mýtickou planetu jménem Země... (Takže řecká mytologie a božstvo ve světě seriálu není produktem starověkých Athén a okolí, ale původního 13. kmene. Je nutné říct, že o osudu 13. kmene, resp. Země se dovídáme velmi málo.)

Tolik k historii. V současnosti začíná seriál ceremoniálem, kdy je BSG vyřazena ze služby a proměněna na muzeu válečnictví (zvláště válek se Cylony). Bohužel ve stejný okamžik Cyloni zaútočí na všech 12 kolonií a vyvraždí celé lidstvo v této části Galaxie. Jedinou válečnou lodí zůstává Battlestar Galactica pod vedením Williama "Billa" Adamy, starého válečníka, který už jednou odešel z armádních služeb.

Dlouhý popis

558 hlasů